تاریخچه ماشین آلات cnc(فرز cnc – تراش cnc – فرز دروازه ای و .

12 جولای 2018 . با دست یابی به تلرانس های بسیار دقیق برای تولید یک قطعه تدریجا اندیشه بالاتر بردن سرعت تولید نیز قوت یافت .با ساخت ابزارهایی با سختی.

بیسه - نوین چوب

در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮآورى ﭼﻮب، ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ BIESSE ﮔﺮوه . ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﻰ ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى. ﺳﻮراخ ﮐﺎرى ﻫﻤﺰﻣﺎن و . 1540. اﺑﻌﺎد ﻣﯿﺰﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ( ﻣﯿﻠﻰ ﻣﺘﺮ). ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪى از ﻧﺮم اﻓﺰار bSolid و bEdge. X. ﻓﺮز زﻧﻰ. X. ﻧﻮارﮐﺎرى. Y . h/m3 ﺗﻮان ﭘﻤﭗ وﮐﯿﻮم. از ﺳﺮى ﻣﺎﺷﯿﻦ ... 1100 ﻣﯿﻠﻰ ﻣﺘﺮ. 2200 ﻣﯿﻠﻰ ﻣﺘﺮ*.

ماشین ابزار | [ THK || جمهوری اسلامی ایران ]

سیستم های حرکت خطی THK به ارائه ریل هایی که این دقت و سرعت را امکان پذیر می . با اینکه دستگاه های فرز و دیگر ماشین آلات برش CNC در تولید انبوه محصولات.

محصولات - شرکت ماشین سازی تبریز

ماشین تراش TN71D ، علاوه بر دارا بودن کلیه امتیازات و کارایی های تراش . ماشین مته MS20 و MSB20 مناسب برای سوراخکاری، برقوزنی و خزینه زنی در تولیدات تکی و انبوه . در ماشین با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد و از نظر قدرت و سرعت تغذیه بار . دستگاه فرز مدل FU450 یک ماشین یونیورسال معمولی و نیمه سنگین می باشد و.

بیسه - نوین چوب

در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮآورى ﭼﻮب، ﺷﯿﺸﻪ و ﺳﻨﮓ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ BIESSE ﮔﺮوه . ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﻰ ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى. ﺳﻮراخ ﮐﺎرى ﻫﻤﺰﻣﺎن و . 1540. اﺑﻌﺎد ﻣﯿﺰﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ( ﻣﯿﻠﻰ ﻣﺘﺮ). ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪى از ﻧﺮم اﻓﺰار bSolid و bEdge. X. ﻓﺮز زﻧﻰ. X. ﻧﻮارﮐﺎرى. Y . h/m3 ﺗﻮان ﭘﻤﭗ وﮐﯿﻮم. از ﺳﺮى ﻣﺎﺷﯿﻦ ... 1100 ﻣﯿﻠﻰ ﻣﺘﺮ. 2200 ﻣﯿﻠﻰ ﻣﺘﺮ*.

محصولات - شرکت ماشین سازی تبریز

ماشین تراش TN71D ، علاوه بر دارا بودن کلیه امتیازات و کارایی های تراش . ماشین مته MS20 و MSB20 مناسب برای سوراخکاری، برقوزنی و خزینه زنی در تولیدات تکی و انبوه . در ماشین با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد و از نظر قدرت و سرعت تغذیه بار . دستگاه فرز مدل FU450 یک ماشین یونیورسال معمولی و نیمه سنگین می باشد و.

تاریخچه ماشین آلات cnc(فرز cnc – تراش cnc – فرز دروازه ای و .

12 جولای 2018 . با دست یابی به تلرانس های بسیار دقیق برای تولید یک قطعه تدریجا اندیشه بالاتر بردن سرعت تولید نیز قوت یافت .با ساخت ابزارهایی با سختی.

ماشین آلات فرز دروازه ای DMC - کنترل افزار تبریز

کنترل افزار تبریز تولید کننده تمامی محصولات فرز Milling می باشد. . Dual speed spindle motor, kw / NM, αt15 18.5kw-1200pm L:102Nm H:28.6Nm, αt15.

فرز WEIDA CNC/ کنترل FANUC OI-MF - cncyab

22 ا کتبر 2018 . فرز WEIDA CNC/ کنترل FANUC OI-MF. * به منظور . ماکزیمم سرعت اسپیندل, 10000 rpm, Max spindle speed. کورس مفید . ماشین آلات مرتبط.

فرز WEIDA CNC/ کنترل FANUC OI-MF - cncyab

22 ا کتبر 2018 . فرز WEIDA CNC/ کنترل FANUC OI-MF. * به منظور . ماکزیمم سرعت اسپیندل, 10000 rpm, Max spindle speed. کورس مفید . ماشین آلات مرتبط.

VNL2560 H تراش عمودی(کاروسل)شرکت فنی مهندسی ماشین افزار - آپارات

30 جولای 2017 . ماشین افزار آذربایجان شرکت فنی مهندسی ماشین افزار آذربایجان تامین و تولید کننده ماشین آلات CNC ونمایندگی انحصاری NEWAY درایران با بیش.

ماشین آلات فرز دروازه ای DMC - کنترل افزار تبریز

کنترل افزار تبریز تولید کننده تمامی محصولات فرز Milling می باشد. . Dual speed spindle motor, kw / NM, αt15 18.5kw-1200pm L:102Nm H:28.6Nm, αt15.

VNL2560 H تراش عمودی(کاروسل)شرکت فنی مهندسی ماشین افزار - آپارات

30 جولای 2017 . ماشین افزار آذربایجان شرکت فنی مهندسی ماشین افزار آذربایجان تامین و تولید کننده ماشین آلات CNC ونمایندگی انحصاری NEWAY درایران با بیش.

سرعت تولید ماشین آلات فرز 1100T H,

صفحه اصلی - شرکت ماشین سازی تبریز

شركت ماشين سازي تبريز با بيش از پنجاه سال سابقه توليد انواع ماشين هاي ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح كشور در حال حاضر علاوه بر حضور موثر در.

صفحه اصلی - شرکت ماشین سازی تبریز

شركت ماشين سازي تبريز با بيش از پنجاه سال سابقه توليد انواع ماشين هاي ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح كشور در حال حاضر علاوه بر حضور موثر در.

ماشین ابزار | [ THK || جمهوری اسلامی ایران ]

سیستم های حرکت خطی THK به ارائه ریل هایی که این دقت و سرعت را امکان پذیر می . با اینکه دستگاه های فرز و دیگر ماشین آلات برش CNC در تولید انبوه محصولات.