سنگ معدن آنتیموان قرمز خرد کردن فرآیند ماشین,

فلوچارت استخراج طلا از سنگ معدن خود

فلوچارت ساده چگونگی پردازش سنگ معدن سنگ آهنبرای استخراج از معادن روش های پردازش طلا . . سنگ آهن معدن فرایند - buttweldingmachine . چگونه به ساخت آسیاب چکشی خود را برای خرد کردن سنگ معدن طلا. . برای تهیه طلا از سنگ معدن آنتیموان stibnite . معدن در شرق آفریقا شن و ماسه سیلیس · لیکا سنگ شکن ماشین فرز عمودی.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻠﺰﺍﺕ

1-5- ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺁﻥ. 19 .. ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ، ﭼﺪﻥ ﻫﺎ، ﻓﻮﻻﺩﻫﺎ، ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻯ ﺁﻥ، ﻣﺲ ﻭ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻯ ... ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺜﻼً ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻓﻀﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺑﺰﺭگ. ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ... ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﮔﻮﮔﺮﺩ، ﺁﻧﺘﻴﻤﻮﺍﻥ ﻭ ﺁﺭﺳﻨﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ .. ﻛﺸﻒ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻥ 1ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺁﻫﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺑﺮﻧﺰ ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ .. ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮﻣﺰ ٪85.

پردازش سولفید سرب - سنگ شکن

فرایند تولید منگنز-سنگ شکنلوازم جانبی آسیاب سنگ معدن منگنزفرآیند تولید سنگ . خرید سنگ سولفید آنتیموان, معدن سنگ آهن مگنتیت با عیار بالایو . . های تحقیقاتی، مهندسی شیمی و حرکت کاربردی کردن دانش علم شیمی را پردازش . . طلا کامل کارخانه پردازش سنگ معدن روش استخراج · آسیاب سنگ آهک در بلژیک ماشین آلات برای.

سنگ معدن آنتیموان قرمز خرد کردن فرآیند ماشین,

MINERS DATABASE - طلا (اکتشاف و استخراج ، فرآوری ،استحصال .

1) روشهاي مختلف براي فرآوري و استحصال طلا از سنگ معدن. 2) مراحل مختلف و . در پروژه هاي جديدتر، اين فرآيند آسيا كردن بطور زيرزميني انجام مي‌ شود. مواد معدني طلا دار.

قدر هدایای زمینی را بدانیم - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ب( آیا در فرایند تولید ورقه های فوالدی و تایر دوچرخه، موادی دور ریخته می شوند؟ . چگونه می توان تشخیص داد كه در یك منونه سنگ معدن، كدام عنصرها وجود .. 4ــ با كامل كردن جدول صفحۀ بعد به یك جمع بندی از یافته های خود برسید و عنصرهای . در اثر ضربه تغییر شكل می دهند ولی خرد منی شوند. .. خط سبز بیشترین و خط قرمز میانگنی برآورد.

: آنتیموان - دانشنامه رشد

آنتیموان که یک شبه فلز است، دارای چهار حالت آلوتروپیک می‌باشد. . استفاده از آنتیموان در صنایع نیمه هادی و در تولید دیود ها ، موج یابهای مادون قرمز و وسایل . اما عمدتا" در سولفید استیب نیت ( Sb2S3) که سنگ معدنی فراوانی است، وجود دارد. اشکال تجاری آنتیموان بیشتر بصورت شمش ، قطعات خرد شده ، ریزدانه و قالبهای ریخته شده می‌باشد.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن

ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر. ﻣﻌﺎدن. و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ. دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و. ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺗﻬﻴﻪ. ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن ... ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار درﻛﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎرﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ ﺑﺎرﺑﺮ و ﻗﺒﻞ از روﺷﻦ ﻛﺮدن آن ﺑﺎﻳﺪ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد . ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ... اي ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻃﺎﻗﻚ اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﻴﺸﻪ ﺟﻠﻮ ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮه. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻣﻮاد ﺷﻔﺎف، ﺷﻴﺸﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺿﺪ. ﺧﺮد ﺷﺪن .. ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﻴﺮي از ﺗﻮده آﺗﺸﺒﺎري ﺷﺪه، ﺳﻌﻲ ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮده ﺳﻨﮓ و ﺳﭙﺲ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳ.

Untitled - ایمیدرو

10 آوريل 1993 . ﻫﺰﯾﻨﻪ ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ... ﻭﺍﺭﯾﺰﻩ ﮐﻮﻫﯽ ، 50 ﻣﻌﺪﻥ ﺫﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ( ﮐﮏ ﺷﻮﯾﯽ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺗﯽ) ﻭ 13 ﻣﻌﺪﻥ ﻓﻠﻮﺭﯾﻦ ﻭ ﺑﺎﺭﯾﺖ ، 12 .. ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺁﻗﺎﯼ ﯾﺰﺩﯾﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮﺩﻥ .. ﯾﻌﻨﯽ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﻙ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﯼ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ.

سنگ معدن آنتیموان قرمز خرد کردن فرآیند ماشین,

سنگ معدن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ معدن یا کانسنگ گونه‌ای سنگ حاوی فلزات و عناصر ارزشمند و مهم است که از معدن استخراج می‌شود و سپس طی فرآیندی عناصر مورد نیاز . سنگ آهن نوعی سنگ حاوی رگه‌های آهن است؛ که با جدا کردن سنگ از آهن و ذوب کردن آن .. سنگ آهن بین تولیدکننده و مشتری خرید و فروش می‌شود، با وجود این قیمت‌های مختلف به مدت سه‌ماهه بین مجتمع‌های معدنی.

خلاصه مقالات چهارمین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران

ﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﻠﯿﮑﯿﺸﻦ، ﻓﺮاﮔﻤﻨﺘﻪ ﺷﺪن و ﺗﺠﺰﯾﻪ اﺗﻮ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ و اﺛﺮات ﯾﻮن ﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻـﺮ واﺳـﻄﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎ .. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺘﯿﻤﻮان و اﺳﺘﺮاﻧﺴﯿﻮم از ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮﻃﺎن .. ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﯿﺖ ﯾﻮن ﻣﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺘﻮﮐﺮوم .. اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺎدن ﮐﻤﯿﺎب زﻣﯿﻦ و ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن اوراﻧﯿﻮم ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ.

سنگ معدن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سنگ معدن یا کانسنگ گونه‌ای سنگ حاوی فلزات و عناصر ارزشمند و مهم است که از معدن استخراج می‌شود و سپس طی فرآیندی عناصر مورد نیاز . سنگ آهن نوعی سنگ حاوی رگه‌های آهن است؛ که با جدا کردن سنگ از آهن و ذوب کردن آن .. سنگ آهن بین تولیدکننده و مشتری خرید و فروش می‌شود، با وجود این قیمت‌های مختلف به مدت سه‌ماهه بین مجتمع‌های معدنی.

سنگ معدن آنتیموان قرمز خرد کردن فرآیند ماشین,

فلوچارت استخراج طلا از سنگ معدن خود

فلوچارت ساده چگونگی پردازش سنگ معدن سنگ آهنبرای استخراج از معادن روش های پردازش طلا . . سنگ آهن معدن فرایند - buttweldingmachine . چگونه به ساخت آسیاب چکشی خود را برای خرد کردن سنگ معدن طلا. . برای تهیه طلا از سنگ معدن آنتیموان stibnite . معدن در شرق آفریقا شن و ماسه سیلیس · لیکا سنگ شکن ماشین فرز عمودی.

سنگ معدن آنتیموان قرمز خرد کردن فرآیند ماشین,

استحصال طلا به روش سيانوراسيون(عوامل موثر در حلاليت طلا) - قیمت طلا

فرآيند سيانوراسيون در مورد سنگ هاي معدني طلادار معمولي به سادگي انجام مي گيرد و مصرف .. هنگامي که طلا همراه با کاني هاي آرسنيک، آنتيموان، تلور، جيوه و بعضي . جهت کاهش سرعت غيرتعادلي يون هاي سيانور قليايي و نيز خرد کردن مواد معدني تا .. کلريدريک و سپس محلول کلريد آهن (III) به آن قطره اضافه شود، رنگ قرمز توليد مي شود.

سنگ شناسي

سنگ شناسي - اين وبلاگ شناخت انواع سنگها،خاكها و . . وظيفه دانش مزبور پى‌گيرى و روشن کردن حالت عنصرهاى شيميايى است که شالوده طبيعت . در سر راه آذربایجان نیز معدن است اما لعل آن نارسیده است و تیره رنگ و با کبودی زند، از این‌رو . برای مثال، بسیاری از نقاط North American West به جهت وجود ماسه سنگهای قرمز رنگ شهرت دارند.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات - Aquatic Commons

4 ژانويه 2011 . انواع جاذب های مورد استفاده در فرایند جذب سطحی .. پرتلند شامل مرحله مهم مخلوط کردن اولیه سنگ آهک با سنگ نرم و خاک رس با آنچن. ان نسبتی است که.

استخراج و تولید پوکه معدنی قروه -پوکه معدنی فلاح 09188735953

19 فوریه 2015 . معدن سراجوق پوکه معدنی قروه خرید مستقیم. . ماشین آلات سنگین بهره برداری معدن پوکه. . از معدن اندکی نمناک باشد ،این ماده را پیش یا پس از خرد کردن، در دستگاه های خشک . سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، استخراج و تولید . 1) آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدان،.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻠﺰﺍﺕ

1-5- ﺧﺮﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺁﻥ. 19 .. ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺁﻫﻦ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪﻥ، ﭼﺪﻥ ﻫﺎ، ﻓﻮﻻﺩﻫﺎ، ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻯ ﺁﻥ، ﻣﺲ ﻭ ﺁﻟﻴﺎژﻫﺎﻯ ... ﻣﺰﺍﻳﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺜﻼً ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻓﻀﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺑﺰﺭگ. ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎ ... ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﮔﻮﮔﺮﺩ، ﺁﻧﺘﻴﻤﻮﺍﻥ ﻭ ﺁﺭﺳﻨﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎﻱ .. ﻛﺸﻒ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺁﻥ 1ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰ ﺁﻫﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺑﺮﻧﺰ ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ .. ﺑﺮﻧﺞ ﻗﺮﻣﺰ ٪85.

نقره و روشهای نگهداری آن - آفتاب

11 مه 2006 . البته مشكل عمده‌ای وجود داشت و اینكه سنگ معدن نقره ( سنگ‌هایی كه نقره در . استخراجی صورت می‌گرفت كه شامل خرد كردن سنگ معدن نقره و مخلوط كردن آن با نمك،‌جیوه و مس بود. . آنتیموان می‌باشد كه بعد از جداسازی توسط فرایند فلوتاسیون،‌میزان این .. ظروف نقره‌ای را از ماشین بیرون آورده و با یك پارچه نرم كاملا خشك نمایید.

سنگ معدن آنتیموان قرمز خرد کردن فرآیند ماشین,

صنعت خودرو - ستاد توسعه فناوری نانو

اکسید آنتیموان-قلع میزان تابش نور مادون قرمز را کاهش داده و داخل خودرو را خنک تر نگه می دارد؛ .. شعله های دوده، پیرولیز پالسمایی حرارتی و غیرحرارتی زغال سنگ و هیدروکربن . ش دن و گیر کردن ذرات که در مورد نانولوله ها و نانوالیاف کربنی در کاربردهای .. پلیمرهای عامل دار با استفاده از فرایند سل ژل با نانوذرات معدنی اصالح می شوند.

دریافت

زمان شناسایی آن با طلا برابر است، ولی به دلیل فراوانی بیش تر و وجود کردن، ذوب . و در شمال خاوری دره فرات آرسنیک، آنتیموان، آهن، نیکل و قلع دارند که این خود نشان می دهد ، . بیشتر در سطح زمین یافت میشد، خرد و سپس ذوب می کردند و چون تا ۱۳۵۹ به طور . کانسارهای مس کشور مجددا مورد توجه واقع شدند و معادن شناخته هدایت سایر نمونه ها.

۹ ماده‌ مرگبار در کانی‌ها و مواد معدنی - زومیت

20 فوریه 2016 . استیب نیت در واقع همان سولفید آنتیموان است که یک ماده‌ی معدنی سمی است. . نازک کریستالی رشد می‌کند و به آسانی به شکل ذرات گرد و غبار خرد می‌شود. . سینابار در واقع همان سولفید جیوه است که رنگ قرمز غلیظی دارد و غنی‌ترین منبع . گالن سنگ معدن سولفید سرب است و اصلی‌ترین منبع سرب در دنیا محسوب می‌شود.

قدر هدایای زمینی را بدانیم - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

ب( آیا در فرایند تولید ورقه های فوالدی و تایر دوچرخه، موادی دور ریخته می شوند؟ . چگونه می توان تشخیص داد كه در یك منونه سنگ معدن، كدام عنصرها وجود .. 4ــ با كامل كردن جدول صفحۀ بعد به یك جمع بندی از یافته های خود برسید و عنصرهای . در اثر ضربه تغییر شكل می دهند ولی خرد منی شوند. .. خط سبز بیشترین و خط قرمز میانگنی برآورد.

فرایند جدا کردن آهن از سنگ معدن - تولید کنندگان ماشین آلات در مکزیک

سنگ معدن های آهن: - danesh.roshd- فرایند جدا کردن آهن از سنگ معدن,سنگ معدن هایی که آهن از آن . در کوره از آهن جدا شده به . تجهیزات معدن در فرآیند خرد کردن زغال سنگ. معدن سنگ آهن . . در طول فرایند قرمز . .. فرایند تصفیه سنگ معدن آنتیموان. استخراج.

فرایند جدا کردن آهن از سنگ معدن - تولید کنندگان ماشین آلات در مکزیک

سنگ معدن های آهن: - danesh.roshd- فرایند جدا کردن آهن از سنگ معدن,سنگ معدن هایی که آهن از آن . در کوره از آهن جدا شده به . تجهیزات معدن در فرآیند خرد کردن زغال سنگ. معدن سنگ آهن . . در طول فرایند قرمز . .. فرایند تصفیه سنگ معدن آنتیموان. استخراج.

مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان - شرکت تهیه و .

مجتمع طرح های اکتشافی و معدنی استان با دارا بودن معادن آنتیموان با ذخائر بالا در زمینه تولید شمش آنتیموان در حال فعالیت می باشد. همچنین در زمینه اکتشافات مواد.

۹ ماده‌ مرگبار در کانی‌ها و مواد معدنی - زومیت

20 فوریه 2016 . استیب نیت در واقع همان سولفید آنتیموان است که یک ماده‌ی معدنی سمی است. . نازک کریستالی رشد می‌کند و به آسانی به شکل ذرات گرد و غبار خرد می‌شود. . سینابار در واقع همان سولفید جیوه است که رنگ قرمز غلیظی دارد و غنی‌ترین منبع . گالن سنگ معدن سولفید سرب است و اصلی‌ترین منبع سرب در دنیا محسوب می‌شود.

دریافت

زمان شناسایی آن با طلا برابر است، ولی به دلیل فراوانی بیش تر و وجود کردن، ذوب . و در شمال خاوری دره فرات آرسنیک، آنتیموان، آهن، نیکل و قلع دارند که این خود نشان می دهد ، . بیشتر در سطح زمین یافت میشد، خرد و سپس ذوب می کردند و چون تا ۱۳۵۹ به طور . کانسارهای مس کشور مجددا مورد توجه واقع شدند و معادن شناخته هدایت سایر نمونه ها.

سرب ( خواص ، کاربرد ، معرفی ، آلیاژ های آن و . ) [بایگانی .

برای تهیه سرب ، سنگ سرب را پس از خرد کردن و تغلیظ ابتدا در کوره های دوار . نوعی آلیاژ سرب با 7 تا 12 درصد آنتیموان،25.0 درصد قلع و مقادیر کمی . کرمات قلیایی سرب به رنگ قرمز است و برای اندودهای آستری ضدزنگ .. در فرايند پيرومتالورژيکي ، سنگ معدني که متمرکز مي شود شامل سرب، روي يا هر دوي آنهاست.